آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با اداره صدور پروانه‌ها

 

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان / دانلود فایل - فایل پیوست

شرایط تاسیس مراکز شخصی اختلالات خواب در ایران / دانلود فایل

شیوه نامه اعلام نظر و تایید صدورپروانه فعالیت مراکز درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران / دانلود فایل 

آئین نامه شرایط تاسیس مراکز پیوند قلب در ایران ( مرداد 99 ) / دانلود فایل 

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز تخصصی درمان ناباروری ( ART ) / ( دی ماه 98 ) /  دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری های غیرواگیر و سرطان ( مهر 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس بیمارستان تخصصی دندانپزشکی ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی ( آذرماه 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در یبمارستان های دولتی، عمومی غیردولتی و دانشگاهی ( آبان ماه 97 ) / دانلود فایل 

آئین نامه ضوابط ساختمانی مراکز شیمی درمانی سرپایی ( اردیبهشت 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی ( فروردین 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز جامع توانبخشی ( فروردین 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری کلنیک ویژه مستقل ( سال 96 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت ( سال 96 ) / دانلود فایل

آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی ( سال 96 ) / دانلود فایل

شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئولین فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و دندانپزشکی ( سال 96 )/ دانلود فایل

آئین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز / سال 95 / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس سلامتکده طب ایرانی - مهرماه 95 / دانلود فایل

دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب معتادان - اردیبشهت 95 / دانلود فایل

آیین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی خدمات ژنتیکی - اردیبهشت ماه 95 / دانلود فایل

دستورالعمل مسئول فنی درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی - اردیبهشت 95 / دانلود فایل

شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی

دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

راهنمای متقاضیان بهره‌برداری (دستورالعمل بهره برداری از موسسات)

راهنمای تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئول فنی

راهنمای متقاضیان اخذ موافقت اصولی

**********************************************

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی درد

آئین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی


آئین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منازل


آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی ، پزشکی

آئین نامه تاسیس مرکز درمان با اکسیژن هایپر بار

         - اصلاحیه آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز درمان با اکسیژن هایپربار ( دی ماه 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری


          - دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات ( پیوست آیین نامه مرکز خدمات پرستاری) / 95 / دانلود فایل

          - فرم قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان / دانلود فایل

          - فرم فراداد همکاری پزشک / دانلود فایل

 

دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان / 95 / دانلود فایل

           - فرم ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل جهت ادامه مراحل درمان / دانلود فایل

           - فرم ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل / دانلود فایل


آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی

آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

آئین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی


آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها

دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی

مجوز تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آموبلانس خصوصی ( سال 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

بخشنامه کلی اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها - شرایط موسسین - خرداد 94

آئین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با اداره صدور پروانه‌ها

 

 

شرایط اضافه شدن خدمات طب ایرانی به پروانه بهره برداری درمانگاه عمومی شبانه روزی / دانلود فایل

شرایط اضافه شدن خدمات طب ایرانی به پروانه بهره برداری کلینیک ویژه مستقل / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری « مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان » / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز تخصصی رشد و تکامل کودکان / شهریور 1400 / دانلود فایل

درخواست اخذ گواهی دوره مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک / شهریور 1400 / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز ارائه خدمات مراقبتی درمانی طولانی مدت / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان / دانلود فایل - فایل پیوست

شرایط تاسیس مراکز شخصی اختلالات خواب در ایران / دانلود فایل

شیوه نامه اعلام نظر و تایید صدورپروانه فعالیت مراکز درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران / دانلود فایل 

آئین نامه شرایط تاسیس مراکز پیوند قلب در ایران ( مرداد 99 ) / دانلود فایل 

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز تخصصی درمان ناباروری ( ART ) / ( دی ماه 98 ) /  دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری های غیرواگیر و سرطان ( مهر 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس بیمارستان تخصصی دندانپزشکی ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی ( آذرماه 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی در یبمارستان های دولتی، عمومی غیردولتی و دانشگاهی ( آبان ماه 97 ) / دانلود فایل 

آئین نامه ضوابط ساختمانی مراکز شیمی درمانی سرپایی ( اردیبهشت 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی ( فروردین 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز جامع توانبخشی ( فروردین 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و بهره برداری کلنیک ویژه مستقل ( سال 96 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت ( سال 96 ) / دانلود فایل

آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی ( سال 96 ) / دانلود فایل

شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئولین فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و دندانپزشکی ( سال 96 )/ دانلود فایل

آئین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز / سال 95 / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس سلامتکده طب ایرانی - مهرماه 95 / دانلود فایل

دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب معتادان - اردیبشهت 95 / دانلود فایل

آیین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی خدمات ژنتیکی - اردیبهشت ماه 95 / دانلود فایل

دستورالعمل مسئول فنی درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی - اردیبهشت 95 / دانلود فایل

شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی

دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

راهنمای متقاضیان بهره‌برداری (دستورالعمل بهره برداری از موسسات)

راهنمای تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئول فنی

راهنمای متقاضیان اخذ موافقت اصولی

**********************************************

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی درد

آئین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی


آئین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منازل


آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی ، پزشکی

آئین نامه تاسیس مرکز درمان با اکسیژن هایپر بار

         - اصلاحیه آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز درمان با اکسیژن هایپربار ( دی ماه 98 ) / دانلود فایل

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری


          - دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات ( پیوست آیین نامه مرکز خدمات پرستاری) / 95 / دانلود فایل

          - فرم قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان / دانلود فایل

          - فرم فراداد همکاری پزشک / دانلود فایل

 

دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان / 95 / دانلود فایل

           - فرم ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل جهت ادامه مراحل درمان / دانلود فایل

           - فرم ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل / دانلود فایل


آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی

آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

آئین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی


آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها

دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی

مجوز تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آموبلانس خصوصی ( سال 97 ) / دانلود فایل

آئین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

بخشنامه کلی اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها - شرایط موسسین - خرداد 94

آئین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت