چک لیست و دستورالعمل غربالگری بیوشیمی سندرم داون و تری زوم های 13 و 18 / دانلود فایل

دستورالعمل کشوری آزمایشگاهی برنامه پیشگیری و کنترل PKU / دانلود فایل

لزوم تهیه سامانه استاندارد دارای گواهینامه مطابق با استانداردهای سپاس / دانلود فایل

دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی ( GLP ) در آزمایشگاه تشخیص مولکولی / دانلود فایل - دانلود چک لیست

دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید 2019 - نسخه ( 2) - بهمن 98 / دانلود فایل

راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی / ( آذر 98 ) - دانلود نامه وزارت - دانلود راهنما

آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی / ( مهر 98 ) - دانلود فایل

تعرفه گلوبال آزمایش غربالگری بیماری های متابولیسم ارثی نوزادان با استفاده از پنل گستره 53 بیماری و بیشتر / دانلود فایل 1 - فایل 2

ممنوعیت استفاده از کیت رپید در آزمایشگاه تشخیص طبی / ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

ثبت مشکلات کیت و تجهیزات / ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

لزوم انتقال نمونه های مشکوک در باکس های استاندارد / ( مرداد 97 ) / دانلود فایل

استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ( ویرایش سال 97 ) / ( مرداد 97 ) / دانلود فایل

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی / دانلود فایل

دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی / دانلود فایل

عناوین تابلو و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی / سراسر کشور / دانلود فایل

بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

دستورالعمل اصول انجام و تضمین کیفیت در ازمایشگاه های غربالگری تالاسمی / دانلود فایل

دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی: دانلود فایل

- شرح وظایف موسس یا موسسین و مسئول فنی دائم و موقت : دانلود فایل

فهرست منابع دستورالعمل های آزمایشگاه ابلاغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت : دانلود فایل

دستورالعمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور / دانلود فایل

ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژ . بهمن 94 - دانلود فایل

دستورالعمل اجرایی انجام آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی- مرداد 94

مدارک لازم جهت تاسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی

 

راهنمای انجام آزمایش her-2 به روش flsh

دستورالعمل آزمایشات ایمونوهیستوشیمی و فلورانس هیبریدیزاسیون

نحوه ارجاع نمونه breast cancer ( پیوست نامه دستورالعمل آزمایشات ایمونوهیستوشیمی و فلورانس هیبریدیزاسیون )

 

استانداردهای بانک خون

- دستورالعمل آزمایشگاهی مدیریت نمونه و معرفی آزمایشگاه های ارجاع برای ارسال نمونه های بالینی جهت انجام آزمایش تشخیص مولکولی آبله میمونی / دانلود فایل  

- در پاسخ به فعالیت آزمایشگاه در روزهای تعطیل / دانلود فایل

- عطف به درخواست ارشاد در زمینه بکارگیری افرادی که دوره های فنی حرفه یی نمونه گیری را گذرانده اند / دانلود فایل

- دستورالعمل نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه توسط مراکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل توسط مراکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل / دانلود فایل

- دستورالعمل آزمایشگاهی مدیریت نمونه و معرفی آزمایشگاه های ارجاع برای ارسال نمونه های بالینی جهت انجام آزمایش تشخیص مولکولی آبله میمونی / دانلود فایل /

- لزوم ثبت مشکلات کیفیت و عملکرد وسایل تشخیص آزمایشگاهی و درج آنها در سامانه MDR اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل های پاتولوژی / دانلود فایل

- دستورالعمل نحوه پرداخت کشت خون در بخش های مراقبت های ویژه / دانلود فایل

- دستورالعمل های تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی ( اردیبهشت 1400 ) / دانلود ابلاغ درمان وزارت بهداشت،  مرجع سلامت ، معاونت درمان   / تعهدنامه محضری / مدارک مورد نیاز

- درخواست نمونه سرم مثبت جهت ارزیابی کیفیت کیت های تشخیص سیفلیس / دانلود فایل

- مدیریت بهینه مصرف خون بیمارستانی و نیز فرایند هموویژیلانس / دانلود فایل 

- چک لیست و دستورالعمل غربالگری بیوشیمی سندرم داون و تری زوم های 13 و 18 / دانلود فایل

- دستورالعمل کشوری آزمایشگاهی برنامه پیشگیری و کنترل PKU / دانلود فایل

- لزوم تهیه سامانه استاندارد دارای گواهینامه مطابق با استانداردهای سپاس / دانلود فایل

- دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی ( GLP ) در آزمایشگاه تشخیص مولکولی / دانلود فایل - دانلود چک لیست

- دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید 2019 - نسخه ( 2) - بهمن 98 / دانلود فایل

- راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی / ( آذر 98 ) - دانلود نامه وزارت - دانلود راهنما

- آئین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی / ( مهر 98 ) - دانلود فایل

- تعرفه گلوبال آزمایش غربالگری بیماری های متابولیسم ارثی نوزادان با استفاده از پنل گستره 53 بیماری و بیشتر / دانلود فایل 1 - فایل 2

- ممنوعیت استفاده از کیت رپید در آزمایشگاه تشخیص طبی / ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

- ثبت مشکلات کیت و تجهیزات / ( شهریور 98 ) / دانلود فایل

- لزوم انتقال نمونه های مشکوک در باکس های استاندارد / ( مرداد 97 ) / دانلود فایل

- استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ( ویرایش سال 97 ) / ( مرداد 97 ) / دانلود فایل

- منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی / دانلود فایل

- عناوین تابلو و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی / سراسر کشور / دانلود فایل

- بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل اصول انجام و تضمین کیفیت در ازمایشگاه های غربالگری تالاسمی / دانلود فایل

- دستورالعمل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی: دانلود فایل

- شرح وظایف موسس یا موسسین و مسئول فنی دائم و موقت : دانلود فایل

- فهرست منابع دستورالعمل های آزمایشگاه ابلاغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت : دانلود فایل

- دستورالعمل ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور / دانلود فایل

- ضوابط ارجاع نمونه های سیتولوژ . بهمن 94 - دانلود فایل

- دستورالعمل اجرایی انجام آزمایش های مربوط به معاینات سلامت شغلی- مرداد 94

- مدارک لازم جهت تاسیس آزمایشگاه های تشخیص طبی

- راهنمای انجام آزمایش her-2 به روش flsh

- دستورالعمل آزمایشات ایمونوهیستوشیمی و فلورانس هیبریدیزاسیون

- نحوه ارجاع نمونه breast cancer ( پیوست نامه دستورالعمل آزمایشات ایمونوهیستوشیمی و فلورانس هیبریدیزاسیون )

 

استانداردهای بانک خون