- دستورالعمل « دستگاه های سولاریوم و کیت های PRP » - دانلود بخشنامه - دانلود نامه ارسالی

- بخشنامه " ممنوعیت فعالیت پزشکان در بیش از یک مطب و دو موسسه پزشکی " - دانلود ص 1 - دانلود ص 2

 

- فهرست اعمال غیرمجاز در مطب ( لیفت ابرو ) / مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی / 14 مرداد 1400 / دانلود فایل

- بخشنامه " ممنوعیت فعالیت پزشکان در بیش از یک مطب و دو موسسه پزشکی " - دانلود ص 1 - دانلود ص 2 

- بخشنامه غیر مجاز بودن استفاده از دستگاه های الکترو لیز، الکتروکوتر، کرایوتراپی و لیزر توسط پزشکان عمومی / دانلود فایل  

- بخشنامه ممنوعیت استفاده از دستگاههای سولاریوم و کیت های PRP(جهت کاربرد پوست و زیبایی) / دانلود فایل

- آئین نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان / دانلود فایل

- بخشنامه درخصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان / دانلود فایل

- ساماندهی و نظارت بر ساختمان پزشکان و انطباق آن با آئین نامه و دستورالعمل مطب / دانلود فایل

- در خصوص استفاده از دستگاه Cavitationجهت درمان غیر تهاجمی سلولیت / دانلود فایل