در این صفحه دستورالعمل های نظارتی مرتبط با کلیه مراکز درمانی بارگذاری می شود

 

- شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی - نسخه 1 - آذر 98 / ( بهمن ماه 98 ) / دانلود فایل

در این صفحه دستورالعمل های نظارتی مرتبط با کلیه مراکز درمانی بارگذاری می شود

 

- اصلاح برخی از احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی / دانلود فایل

- اصلاحیه مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار / دانلود فایل

- بخشنامه درخصوص تائیدیه آتش نشانی موسسات پزشکی / دانلود فایل

- هشدار طغیان سرخک 2022 / دانلود فایل

- توضیحات تکمیلی شناسنامه و استاندارد خدمت کولونوسکوپی تشخیصی ( 401360 ) / دانلود فایل

- ابلاغ هزینه کیف بهداشتی سال 1401 / دانلود فایل

- ابلاغ اصلاحات برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و صعب العلاج / دانلود فایل

- شیوه نامه صدور گواهی اشتغال شاغلین حوزه پزشکی و پیراپزشکی جهت ارائه به مبادی خارجی کشور / دانلود فایل

- جلوگیری از سوء استفاده از مهر نظام پزشکی بدون حضور پزشک در مراکز درمانی / دانلود فایل

- جعلی بودن نامه معاونت درمان درخصوص مدارک دستیار پزشک پوست و مو جعلی صادره از مراکز غیر معتبر / دانلود فایل

- اجرای جزء 3 بند ( ک ) تبصره ( 17 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور / دانلود فایل

- رصد و نظارت فعالیت تبلیغاتی شاغلین حرف پزشکی و وابسته و موسسات پزشکی – م درمان / دانلود فایل

- دوره آموزش دستیار پزشک پوست و مو توسط مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه یی علوم پزشکی / دانلود فایل

- تمدید کلیه پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی / دانلود فایل

- دستورالعمل تعیین صلاحیت پزشک عمومی دوره دیده خدمات پوست، مو و زیبایی / دانلود نامه درماننظام پزشکی

- تاکید بر کنترل قوانین انطباق در اتاق عمل های بیمارستان ها / دانلود فایل

- رعایت طرح انطباق در بخش های زنان و بلوک زایمان / دانلود فایل

- رعایت طرح انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی / دانلود فایل

- نظارت بر اخذ تعرفه های مصوب و برخورد با تخلفات تعرفه یی / دانلود فایل

- شیوه نامه ارتقای فرایندهای صدور گواهی فوت / دانلود فایل

- عدم تائید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی / دانلود فایل اول – فایل

- اعلام نحوه تبلیغات، فروش و ارائه خدمات درمانی غیراثربخش و تایید نشده دستگاه هیگز / دانلود فایل

- انجام فصد یا فلبوتومی در مطب / دانلود فایل

- رعایت و کنترل قوانین انطباق / دانلود فایل

- ضرورت نظارت بر رعایت الزامات فنی ساختمانی و ایمنی توسط سازمان های ذیربط در کلیه پروژه های درمانی / دانلود فایل

- بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا / دانلود فایل

- الزام الصاق برچسب اصالت بر روی تجهیزات و ملزومات پزشکی / دانلود فایل

- الزام پذیرش بیماران سنگین وزن، رعایت تعرفه و اعمال مقررات با تخلفات / دانلود فایل

- ضوابط اجرایی صدور گواهی فوت در مراکز و امکان تشدید روند ارجاعات مذکور / دانلود فایل

- دستورالعمل تعداد اتاق عمل و نحوه ارائه خدمت در زمینه کاشت مو / ش نامه: 2737 مورخ 28/06/1400 / دانلود فایل

- دستورالعمل تمدید پروانه بهره برداری و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی در سال 1400 / دانلود فایل 

- آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / دانلود فایل

- فعالیت درمانی بدون داشتن پروانه های قانونی / دانلود فایل 

- ابطال اتوماتیک پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته / ابلاغ معاونت درمان / وزارت بهداشت

- دستورالعمل نحوه تهیه و قالب ارسال اسناد و مدارک فنی مهندسی مراکز درمانی و بیمارستانی به همراه فرایند بررسی نقشه ها / دانلود فایل 

- شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی - نسخه 1 - آذر 98 / ( بهمن ماه 98 ) / دانلود فایل

- دستورالعمل ضرورت اخذ گواهی دوره مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک / دانلود فایل

- دستورالعمل ثبت گواهی های فوت توسط پزشکان صادرکننده گواهی فوت در بخش دولتی و خصوصی / ( مهر 98 ) - دانلود فایل

- بخشنامه صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب k  / دانلود فایل

- ممنوعیت جراحی فک و صورت در مراکز جراحی محدود/ دانلود فایل

- ممنوعیت بکارگیری پرسنل پرستاری بدون مدرک پایان طرح یا معافیت از طرح نیروی انسانی و دانشجویان پرستاری / دانلود فایل 

- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی / دانلود فایل 

- بخشنامه درخصوص انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش  توسط متخصصین داخلی / دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص استفاده از دستگاه لیپوماتیک / دانلود فایل

- شرح وظایف مؤسس و مسئولین فنی مؤسسات سرپایی و بستری / دانلود فایل

- شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی / دانلود فایل

- آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس/ دانلود فایل

- بخشنامه در خصوص درج آگهی های غیر مجاز و گمراه کننده مرتبط با امور پزشکی در نشریات و جراید / دانلود فایل

- آئین نامه استانداردسازی تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی، شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی / دانلود فایل

- در خصوص حذف گواهی معافیت از انجام قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان (جهت برخی از گروهها)/ دانلود فایل

- ممنوعیت بکارگیری پزشکان حین انجام تعهدات قانونی / دانلود فایل

- بخشنامه درخصوص معاینه پرده بکارت توسط پزشکان عمومی / دانلود فایل

- دستورالعمل « دستگاه های سولاریوم و کیت های PRP » - دانلود بخشنامه - دانلود نامه ارسالی