- استاندارد تغذیه در بیماری دیسفاژی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های پانکراس / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های کبدی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری جراحی روده / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در جراحی های معده / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری ریفلاکس معدی به مری / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری زخم پپتیک / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در سوء جذب و بیماری سلیاک / دانلود فایل 

- استاندارد تغذیه درمانی در افراد مبتلا به بیماری های روانی / دانلود فایل 

- استاندارد تغذیه درمانی پزشکی در بیماران مبتلا به افسردگی / دانلود فایل

- استاندارد مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی / دانلود فایل

- استاندارد مشاوره تغذیه و کنترل وزن در دوران بارداری / دانلود فایل

- استاندارد حمایت های تغذیه یی در بیماری های تنفسی / دانلود فایل

- استاندارد رویکرد تغذیه یی برای پیشگیری و درمان فشارخون بالا / دانلود فایل

- استاندارد درمان تغذیه یی در بیماران قلبی و عروقی / دانلود فایل

- استاندارد رژیم درمانی در بیماران بزرگسال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه / دانلود فایل

- استاندارد کنترل وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی / دانلود فایل

 

- راهنمای تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه بزرگسالان بستری در بیمارستان / دانلود فایل

- دستورالعمل پرداخت حق فنی برای مشاغل خاص / دانلود فایل

- ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان های کشور ( در راستای ارتقاء هتلینگ تغذیه بیمارستان ها)/ دانلود فایل

- راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانی/ مدیریت رهبری / دانلود فایل

- راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانی / مراقبت و درمان / دانلود فایل

- منحنی های وزن برای قد و نمایه توده بدنی / دانلود فایل

- نامه ابلاغ جدید فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه یی / ابلاغ معاونت درمان / دانلود فایل

- نامه ابلاغ فرم های تغذیه / دانلود فایل

- نامه ابلاغ فرم های ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه یی بزرگسالان در بیمارستان کشور / ابلاغ معاونت درمان/ دانلود فایل

 

- استاندارد تغذیه در بیماری دیسفاژی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های پانکراس / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های کبدی / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری جراحی روده / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در جراحی های معده / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری ریفلاکس معدی به مری / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در بیماری زخم پپتیک / دانلود فایل

- استاندارد تغذیه در سوء جذب و بیماری سلیاک / دانلود فایل 

- استاندارد تغذیه درمانی در افراد مبتلا به بیماری های روانی / دانلود فایل 

- استاندارد تغذیه درمانی پزشکی در بیماران مبتلا به افسردگی / دانلود فایل

- استاندارد مشاوره تغذیه در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی / دانلود فایل

- استاندارد مشاوره تغذیه و کنترل وزن در دوران بارداری / دانلود فایل

- استاندارد حمایت های تغذیه یی در بیماری های تنفسی / دانلود فایل

- استاندارد رویکرد تغذیه یی برای پیشگیری و درمان فشارخون بالا / دانلود فایل

- استاندارد درمان تغذیه یی در بیماران قلبی و عروقی / دانلود فایل

- استاندارد رژیم درمانی در بیماران بزرگسال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه / دانلود فایل

- استاندارد کنترل وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی / دانلود فایل

- دستورالعمل کمیته مستقل تغذیه بالینی بیمارستان / دانلود فایل

- دستورالعمل پرداخت حق فنی برای مشاغل خاص / دانلود فایل

- بخشنامه تغذیه فرمولاری در بخش های ویژه / دانلود فایل

- راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ( نسخه دور پنجم 1401 ) / دانلود فایل

- راهنمای تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه بزرگسالان بستری در بیمارستان / دانلود فایل

- راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانی/ مدیریت رهبری / دانلود فایل

- راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانی / مراقبت و درمان / دانلود فایل

- ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان های کشور ( در راستای ارتقاء هتلینگ تغذیه بیمارستان ها)/ دانلود فایل

- منحنی های وزن برای قد و نمایه توده بدنی / دانلود فایل

- نامه ابلاغ جدید فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه یی / ابلاغ معاونت درمان / دانلود فایل

- نامه ابلاغ فرم های تغذیه / دانلود فایل

- نامه ابلاغ فرم های ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه یی بزرگسالان در بیمارستان کشور / ابلاغ معاونت درمان/ دانلود فایل

- سیاست های اجرایی و ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان های کشور ( ارتقاء هتلینگ در طرح تحول نظام سلامت ) / دانلود فایل