1-نحوه دسترسی به دستورالعمل های مرتبط با اداره مامایی

پاسخ: صفحه اصلی معاونت درمانی- دستورالعمل ها- دستورالعمل های مدیریت پرستاری و مامایی-دستورالعمل های مامایی

 

2-نحوه دسترسی به کتاب های آموزشی سلامت مادر و نوزاد

پاسخ: صفحه اصلی معاونت درمان- کتابخانه الکترونیکی- کتابخانه مدیریت پرستاری و مامایی- کتابخانه اداره مامایی

 

3-آدرس سامانه ثبت اطلاعات مشاوره های شیردهی

پاسخ: http://www.health.gov.ir/family/CHH_BFP/BF/SitePages/MoshaverShir.aspx

 

4-نحوه دسترسی به گزارش گیری سامانه ثبت زایمان و ثبت اطلاعات نوزادان بستری

پاسخ: دسترسی پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور هر مرکز در سامانه ایمان و از طریق گزارشات بیمارستانی امکان پذیر می باشد.

 

5-نحوه دسترسی به فرم های سامانه ثبت زایمان و نوزادان بستری

پاسخ: صفحه اصلی سامانه- آیکون فرم ها

 

6-نحوه دسترسی به سامانه ثبت زایمان و ثبت موارد سقط:

پاسخ: پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور در سامانه وزارتی به آدرس http://www.iman.health.gov.ir

 

7-اقدامات لازم جهت دریافت وام کمک هزینه ناباروری

پاسخ: متقاضی دریافت تسهیلات وام پس از مراجعه به مراکز ناباروری و تکمیل برگه مخصوص دریافت وام که در اختیار کلیه مراکز ناباروری قرار داده شده است اقدام می نماید. مرکز ناباروری لیست افراد فوق را طی نامه  به معاونت درمان ارسال و در این معاونت واجدین شرایط طبق دستورالعمل  وزارت متبوع انتخاب و به بانک عامل جهت دریافت وام معرفی می گردد و بانک به متقاضیان معرفی شده  از طریق پیامک جهت دریافت وام اطلاع رسانی می نماید.

 

8-نحوه دسترسی به سامانه ثبت مادران مشکوک یا مبتلا به کووید

پاسخ: از طریق وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور سامانه ثبت زایمان در سامانه وزارتی سلامت مادران به آدرس اینترنتی http://www.health.gov.ir

9-نحوه ثبت مادران با عوارض شدید بارداری

پاسخ: از طریق سامانه سلامت مادر و نوزاد سال 1400  و تکمیل و ثبت فرم مربوط به گزارش فوری

 

10-نحوه ثبت نام طرح نیروی انسانی مامائی

پاسخ: سامانه رشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریز- اداره کل منابع انسانی-در صورت تمایل به گذراندن طرح در دانشگاه شهید بهشتی باید انتخاب یا اولویت اول دانشگاه شهید بهشتی باشد-کلیه افراد بر اساس نوبت ثبت نام به مراکز جهت گذراندن طرح نیروی انسانی معرفی خواهند شد.

آدرس سایت: https://hris.behdasht.gov.ir

 

11-در خصوص درخواست ماموریت یا انتقال از سایر دانشگاه ها به دانشگاه شهید بهشتی

پاسخ: پس از ارتباط تلفنی با اداره مامایی معاونت درمانی از طریق شماره های (66761129-66761068) و در صورت نیاز مراکز تحت پوشش دانشگاه به نیروی مامایی، در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت نام کرده و در صورت موافقت هر دو دانشگاه مبدا و مقصد و طی برگزاری کمیته نقل و انتقالات مجاز به ماموریت یا انتقال می باشند.