-  برای ثبت نام طرح مددکاری اجتماعی و روانشناسی بالینی چه اقداماتی باید انجام بدهم؟

پاسخ: ثبت نام در سامانه طرح، مراجعه به معاونت درمان جهت تکمیل فرم درخواست  و مصاحبه، سپس قرار گرفتن در لیست افراد متقاضی جهت معرفی به مراکز درمانی

-  برخورداری از تخفیف سی درصد برق شامل چه افرادی می شود؟

پاسخ: طبق بخشنامه شماره 100/30/34825/90 وزارت نیرو، تخفیف سی درصدی برق شامل مبتلایان به بیماری های خاص و صعب العلاج که نیازمند استفاده از تجهیزات پزشکی برقی مانند ونتیلاتور و اکسیژن ساز هستند می شود.طبق نامه شماره 15770/400د وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد معلولین و توانخواهان تحت پوشش بهزیستی، مکاتبه سازمان مذکور(بهزیستی) با ادارات برق منطقه ای صورت می پذیرد.

برای پیگیری نامه مساعدت درمان ارجاعی از وزارت متبوع/دانشگاه/خود مراجع ذی صلاح چه اقداماتی باید انجام دهم؟

پاسخ: پس از دریافت نامه(از وزارت متبوع / دانشگاه) و یا درخواست فرد، با توجه به مرکز درمانی که بیمار در آن بستری می باشد به آن مرکز جهت مساعدت در هزینه های درمانی معرفی می شود و متقاضی هم میتواند فیزیک نامه را تحویل بگیرد و هم میتواند از طریق دریافت شماره نامه (به صورت تلفنی یا حضوری) به مرکز درمانی مراجعه کند.