×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
بیست و سومین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد
در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت :

بیست و سومین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد

بیست و سومین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی به منظور اجرای ماده 50 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان برگزار شد

دوره آموزشی با موضوع تازه های مدیریت درمان بیماران سکته حاد مغزی و قلبی
مدیریت پرستاری دانشگاه برگزار کرد :

دوره آموزشی با موضوع تازه های مدیریت درمان بیماران سکته حاد مغزی و قلبی

بیماریهای قلبی عروقی به عنوان مهم ترین علت مرگ و میر در دنیا مطرح و به عنوان اپیدمی جهانی شناخته شده است. همچنین سکته مغزی امروزه به عنوان دومین علت مرگ و میر و یکی از مرگبارترین بیماری های نورولوژی شناخته می شود

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست