سوال: برای اعزام به طرح فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی چگونه بایستی اقدام نماییم؟

پاسخ: برای اعزام به طرح بایستی فارغ التحصیلان در سامانه رشد به آدرس https://hris.behdasht.gov.ir مراجعه و ثبت نام نمایند و درخواست خود برای آن شهر و دانشگاه را انتخاب کنند.

 

سوال: نحوه معافیت طرح نیروی انسانی رشته علوم آزمایشگاهی چگونه است؟

پاسخ: باتوجه به اینکه طرح رشته علوم آزمایشگاهی اجباری می باشد، فعلا معافیت وجود ندارد مگر اینکه فرد 45 سال سن داشته باشد.

 

سوال: آیا افراد با مدرک کارشناسی ارشد جهت طرح اعزام می شوند؟

پاسخ: در صورتی که فرد متقاضی در دوره کاردانی یا کارشناسی طرح گذرانده باشد نیاز به گذراندن طرح در دوره کارشناس ارشد نیست.

 

سوال: آیا امکان اعزام به طرح خارج از نوبت وجود دارد؟

پاسخ: در سامانه رشد هر فردی باتوجه به تاریخ ثبت نام و امتیاز و نیز شهر مورد تقاضا در نوبت قرار می‌گیرد.

 

سوال: برای تأسیس آزمایشگاه چه افرادی واجد شرایط هستند؟

پاسخ: در آئین نامه تأسیس افراد واجد شرایط مطابق با ماده 5 فصل دو آئین نامه تأسیس ویرایش مرداد 98 عبارتند از:

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

تخصص آسیب شناسی بالینی

تخصص آسیب شناسی تشریحی

تخصص علوم آزمایشگاهی بالینی

دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی بالینی

تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا PhD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی

 

سوال: چه مدارکی جهت تأسیس آزمایشگاه مورد نیاز است ؟

پاسخ: برای تأسیس آزمایشگاه بایستی فرد متقاضی در سامانه صدور پروانه ها به آدرس parvaneh.behdasht.gov.ir ثبت نام نماید. کد کاربری کدملی می باشد و نیاز به یک ایمیل فعال نیز وجود دارد سپس کدفعال سازی را از طریق ایمیل خود دریافت نماید و درخواست خود را ارسال کند کلیه مدارک  مورد نیاز  در سامانه  فقط یک بار بارگذاری  می شود و متقاضیان می توانند از راهنما در هر بخش استفاده نمایند.

 

سوال: درصورتی که مسئول فنی در یک بازه کوتاه زمانی نیاز به مرخصی داشته باشد چه کاری باید انجام دهد؟

پاسخ: باتوجه به اینکه براساس آئین نامه حضور مسئول فنی در ساعات مندرج در پروانه الزامی است، در صورتی که نیاز به مرخصی داشته باشد بایستی فرد جایگزین خود را که در یکی از شیفت های کاری (صبح یا عصر) فاقد پروانه می باشد، به معاونت درمان معرفی نماید و معاونت درمان نسبت به صدور مجوز مسئولیت فنی موقت اقدام می نماید.

 

سوال: شرایط مسئول فنی موقت چیست ؟ و برای چه مدت مجوز صادر می گردد؟

پاسخ: مسئول فنی موقت به فرد واجد شرایط و صلاحیت اطلاق می شود  که در غیاب مسئول فنی دایم برای مدت تعیین شده (  حداکثر تا 6 ماه) معرفی و ضمن حضور در آزمایشگاه کلیه وظایف مسئول فنی دایم را انجام می دهد.

 

سوال: مسئول فنی آزمایشگاه بایستی چه مدرکی داشته باشد؟

پاسخ: مسئول فنی آزمایشگاه بایستی دارای مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی یا متخصص علوم آزمایشگاهی یا دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی باشد.

 

سوال: افراد شاغل در آزمایشگاه باید دارای چه مدرکی باشند؟

پاسخ: باید دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی علوم آزمایشگاهی باشند و فقط پرسنل پذیرش و جوابدهی می‌تواند مدرک غیر مرتبط داشته باشد. در مورد افرادی که دارای مدرک زیست شناسی یا میکروبیولوژی هستند، فقط مجاز به اشتغال در بخش میکروب شناسی با تأیید مسئول فنی آزمایشگاه هستند.

 

سوال: برای تأسیس آزمایشگاه در سامانه صدور پروانه آیا شرکت حقوقی می تواند درخواست ارسال نماید؟

پاسخ: براساس آئین نامه جدید ویرایش مرداد 98 ماده 6 به اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس آزمایشگاه بیش از یک پروانه تأسیس داده نمی شود و براساس تبصره 1 اشخاص حقیقی که در حال حاضر مؤسس آزمایشگاه هستند، تنها می توانند در قالب شخصیت حقوقی متقاضی تأسیس یک آزمایشگاه پزشکی دیگر باشند.

در صورتی که متقاضی بیش از یک نفر باشد آزمایشگاه باید در قالب شخصیت حقوقی ثبت شود.

فایل‌ها