مسئول واحد : دکتر فرنوش داوری

 

شماره تماس:  : 66722930

کارشناسان واحد نظارت بر درمان مراکز سوء مصرف مواد: خانم ها افشار و احتیاطی

 

شرح وظایف واحد:

- معرفی جهت دریافت دارو مرکز به معاونت غذا و دارو

- اعلام نیاز جهت مرکز به سازمان نظام پزشکی

- اعلام نواقص ازگزارش بازدید به موسس / مسئول فنی مربوطه

- جوابیه مکاتبات از سازمان نظام پزشکی وسایر ارگان ها

- مکاتبات  مربوط به کمیسیون  ماده 31

- ثبت آمار فصلی 800 مرکز درمان سوء مصرف مواد در قالب CD و وارد کردن اطلاعات در سایت پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- نظارت بر مراکز سوء مصرف مواد جهت تمدید پروانه ها، رسیدگی به شکایات مربوطه و...

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها