جمعه ٠٨ مرداد ١٤٠٠ - 

1 2 3
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظایف اداره اعتباربخشی 
 
 

اهداف اعتبار بخشي

         - به رسميت شناختن آن دسته از بيمارستان هايي كه اثبات مي كنند در حال ارزيابي وارتقاء كيفيت و ايمني مراقبت هستند.

         - بهبود مستمر كيفيت مراقبت سلامت

         - افزايش اعتماد عمومي به مراقبت سلامت بيمارستان ها

 

رسالت اداره اعتبار بخشی  :

اداره اعتباربخشي يكي از ادارات تابعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي می باشد كه در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات وايمني بيمار براساس دستورالعملهای وزارت متبوع از تمامي بيمارستانهاي تحت پوشش بازديد نموده و پس از ارزيابي، امتيازات کسب شده در محورهای مختلف را ثبت می نمایند. پس از جمع بندی امتیازات توسط وزارت متبوع درجه بيمارستانها مشخص شده وابلاغ می گردد. همچنین در این راستا آموزش هاي استاندارد هاي اعتبار بخشي  به بيمارستانهاي تابعه ارائه میگردد .

 

خط مشی اداره اعتبار بخشی :

اجرای کلیه استانداردهای اعتبار بخشی که ازسوی وزارت متبوع ابلاغ شده است و امتیاز دهی بر اساس سنجه های مربوط به محورهای مختلف اعتبار بخشی.

استراتژی اداره اعتبار بخشی:

مهمترین آنها عبارتند از :

1-    بهره گیری از سیستم مدیریت جامع

2-    بهره گیری از کارشناسان مجرب

3-    استفاده از تکنولوژی مناسب جهت امتیازدهی

4-    آموزش نیروی انسانی

5-    رعایت عدالت و موازین اخلاقی در امتیازدهی

6-    برقراری تعامل مناسب با وزارت متبوع در جهت بازنگری و ارتقای استانداردهای اعتبار بخشی

7-    برقراری تعامل با سایر ادارات در معاونت درمان و سایر معاونت های دانشگاه

 

شرح وظايف اداره اعتبار بخشي


1-     محوریت و مدیریت اجرای برنامه ارزیابی اعتبار بخشی نهایی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

2-     مدیریت اطلاعات بیمارستانهای تحت پوشش در سامانه الکترونیک اعتباربخشی وزارت متبوع توسط ناینده رسمی دانشگاه  

3-     مدیریت دسترسی روسای بیمارستانها در سامانه الکترونیک و هماهنگی با نماینده رسمی سامانه الکترونیک دانشگاه

4-     بررسی و تائید سنجه غیر قابل ارزیابی بیمارستهانهای تحت پوشش در مرحله ارزیابی داخلی

5-     بررسی و تائید اعتراض های وارده بیمارستانهای تحت پوشش و ارسال آنها پس از تائید ستاد وزارت از طریق سامانه الکترونیک اعتباربخشی  

6-     پایش تمامی مراحل خود ارزیابی ، ارزیابی داخلی و ارزیابی نهایی بیمارستانهای تحت پوشش از طریق سامانه الکترونیک اعتباربخشی  

7-     ارائه مشاوره به تیم ارزیابی منتخب وزارتی در خصوص بیمارستانهای مورد ارزیابی با توجه به سوابق نظارتی و مدیریتی دانشگاه

8-     اجرای فرآیند های آموزشی استانداردهای اعتبار بخشی به مسئولین و کارشناسان بیمارستانهای تحت پوشش و معاونت درمان در غالب کارگاه و سمینار و ....

9-     پاسخگویی به ابهامات و سوالات بیمارستانهای تحت پوشش در مسیر پیاده سازی استاندارد ها و سنجه های اعتباربخشی

10- انجام بازدیدها وارزیابی های مستمر اعتباربخشی از بیمارستانهای تحت پوشش به منظور شناسایی نقاط قابل ارتقاء و کمک به بیمارستانها به منظور اجرای مناسب استانداردهای اعتباربخشی و اراِئه بازخورد  به بیمارستانها جهت رفع نقاط قابل بهبود

11- حضور موثر و کارآمد کارشناس اداره اعتبار بخشی بعنوان  نماینده رسمی اداره اعتباربخشی طی مراحل ارزیابی نهایی

12- تعامل با سایر ادارات مرتبط در معاونت درمان جهت ثبت اطلاعات به روز در سامانه الکترونیک اعتباربخشی  

13- انجام هماهنگی های اجرایی شامل مکاتبات با بیمه ها و بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابان و تامین وسیله نقلیه و اسکان و ....

14- تهیه گزارش های عملکردی و تجزیه و تحلیل کارنامه های اعتبار بخشی بیمارستانهای تحت پوشش به منظور ارائه گزارش به معاونت محترم درمان و تدوین برنامه های آموزشی اعتباربخشی

15- همکاری اداره اعتبار بخشی جهت اعزام ارزیابان کشوری دانشگاه یه سایر دانشگاهها در صورت موافقت معاونت محترم درمان دانشگاه

16- حضور در جلسات اجرایی و آموزشی وزارت متبوع و معاونت درمان

17- بررسی و ارائه پیشنهادات در خصوص بازنگری استاندارهای اعتباربخشی و ارسال پیشنهادات کارشناسان بیمارستانها و کارشناسان اداره اعتباربخشی  وزارت متبوع و پیگیری نتیجه

18- ارسال دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با اعتباربخشی وزارت متبوع و دانشگاه به بیمارستانهای تحت پوشش

19- ارسال تصویر گواهینامه های اعتباربخشی به سازمانهای بیمه گر

20- تحویل اصل گواهینامه اعتباربخشی بیمارستانهای تحت پوشش به نماینده رسمی بیمارستانهای تحت پوشش 

 

 

محدوده جغرافیایی تحت پوشش :

 

مناطق شهرداری : 1-2-3-4-7-8-12-13-14-15 ( ضلع شمالی بزرگراه بعثت )

شهرستان های تحت پوشش: دماوند - فیروزکوه - رودهن - پردیس - ورامین - پاکدشت - پیشوا

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانیشهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، ساحتمان حافظ ( وزارت بهداشت سابق )، طبقه ششم

تلفن : 66761059- 021
پست الکترونیک:  treatment@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.