پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١ - 

1 2 3
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظیفه اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری سلامت 
 
 

شرح وظایف اداره:

 

بهبود کیفیت خدمات درمانی وابسته به بهبود کیفی نظام سیاستگذاری و اداره این خدمات است و از سطح دانایی، نگرش و عملکرد  کارکنان و کیفیت  برنامه ها و سیاستهای طراحی شده تاثیر می پذیرد. مرکز تحقیق، توسعه و سیاستگذاری درمان برآنست تا با انجام مرحله به مرحله وظایف زیر به ظرفیت سازی، ارتقاء دانش و توانایی مدیریت درمانی وطراحی سیاستها و  مداخلات منطقی در سطح واحدهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپردازد.

 

 • ظرفیت سازی و توانمندسازی مجموعه درمان در انجام پژوهشهای سیستمی نظام درمان
 • انتقال دانش و فن آوری مدیریت و اقتصاد درمان به واحدهای ستادی و تابعه
 • شناخت علمی وضع موجود زیر سیستمهای نظام درمان در ستاد و مراکز تابعه
 • طراحی بررسیها و مداخلات ساخت یافته برای بهبود برنامه ریزی، ساختار، فرآیند و نتایج نظام درمان
 • اجرای پروژه های ارزیابی و مدیریت فن آوری و تجهیزات پزشکی
 • انجام مطالعات ساخت یافته به منظور جمع آوری و تحلیل اطلاعات اقتصادی نظام درمان دانشگاه
 • ارتقاء توانمندی علمی و سیاستگذاری واحدهای مدیریتی، مدیران و کارشناسان درمان
 • طراحی پیمایشهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با نظریات، ایده ها و ترجیحات اختصاصی بیماران مبتلا به گروههای بیماری مختلف
 • همکاری در تدوین و استقرار استانداردهای مدیریتی و بالینی بیمارستانهای تابعه
 • همکاری در تحلیل و روزآمدسازی نظام اطلاعات بیمارستانی
 • همکاری در اجرای توریسم درمانی از طریق ارتقاء ظرفیت و کارایی کیفی واحدهای درمانی

 

این اداره  به 7 واحد مستقل تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:  

 

واحد اقتصاد درمان:

 

علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت, هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید. امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها  با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.

 

 • بررسی وضعیت موجود مدیریت اقتصادی بیمارستان های تابعه دانشگاه با استفاده از چک لیست
 • انتقال دانش و فن آوری روز اقتصاد بیمارستانی به مدیران و کارشناسان
 • طراحی راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع در بیمارستانها
 • طراحی فرمت جمع آوری داده های اقتصادی بیمارستانهای تابعه
 • تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه راهکارهای برون رفت از چالشهای موجود
 • طراحی مطالعات درآمدی، الگوی بودجه ریزی، روشهای مدیریت هزینه و تحلیل هزینه های بیمارستانی
 • تدوین شاخصهای اقتصادی عملکرد بیمارستانهای تابعه
 • بستر سازی استفاده از نرم آفزارهای معین در مدیریت اقتصادی واحدهای تابعه

 

 

 

واحد توریسم سلامت:

 

جذب گردشگران درمانی که با انگیزه اخذ خدمات کیفی تر یا ارزانتر راهی کشورهای دیگر می شوند، می تواند بخشی از پتانسیل خالی بیمارستانها را پر کند و منابع درآمدی جدید را به بیمارستانها و سیستم درمان دانشگاه تزریق نماید که بخودی خود موجب افزایش کارآیی منابع موجود بیمارستانها بشمار میرود. از طرف دیگر منشا توجه بیشتر به کیفیت مورد نیاز برای جلب اعتماد گردشگران و به تبع آن افزایش سطح عمومی کیفیت در واحدهای تابعه گردد. اما همچنانکه مدیریت درمان در همه ابعاد نیازمند دانش و مهارت مرتبط با موضوعات مورد نظر و اولویتهای سازمانیست، مدیریت نوین و علمی خدمات توریسم و طراحی ابزارها و سیاستهای ارزیابی و نظارت برآن، در سطح استانداردهای منطقه ای و بین المللی، نیازمند اشراف به مکانیزمهای موفق جهانی و اتخاذ تدابیر و متدهای علمی در این حیطه است.

 

 • تشکیل دفتر گردشگری درمانی معاونت درمان
 • طراحی نیازهای آموزشی و سیاستگذاری بهبود کیفی در واحدهای داوطلب و حائز شرایط
 • طراحی چک لیست دوره ای ارزیابی میزان پیشرفت و توانایی واحدهای تابعه در جذب گردشگر و ارائه خدمات
 • طراحی سیستم مدیریت اطلاعات گردشگران سلامت و ابزارهای IT
 • طراحی درگاههای اینترنتی تبادل امکانات درمانی و اخذ اطلاعات بیماران به "زبان انگلیسی و عربی"
 • تحلیل دوره ای اطلاعات توریسم درمانی دردانشگاه و تحلیل زمانی کمی خدمات
 • بهبود کیفی مستمر و بستر سازی اخذ گواهینامه های بین المللی برای ارائه دهندگان خدمات توریسم

 

 

 

واحد نظام اطلاعات بیمارستانی:

 

هدف از سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی، پشتیبانی از فعالیتهای بیمارستانی در سطوح عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک است، به عبارت دیگر استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری جهت جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، بازخوانی و برقراری ارتباط با اطلاعات سازمانی مورد استفاده در تمام فعالیتهای بیمارستانی و برآوردن نیازهای مخاطبان می باشد. اگرچه اکثر بیمارستانها در جهت راه اندازی این سیستمها تلاش کرده اند اما میزان تاثیر سیستمهای گردش اطلاعات درمانی در کیفیت خدمات و رضایت بیماران قابلیت بهبود دارد. افزایش روز افزون بهره مندی از اطلاعات پردازش شده سیستمهای مدیریت اطلاعات در بیمارستانها در جهت مدیریت بهتر و کارامد تر بیمارستان از طریق اهداف زیر قابل دسترسی است :

 

 • ارتقاء بهره مندی از داده های نظام اطلاعات بیمارستان در اندازه گیری و بهبود نتایج بالینی و کیفیت خدمات
 • بهره مندی از داده های بیمارستانی برای محاسبه سطح ایمنی بیمار ، وقایع و حوادث بیمارستانی و میزان عفونت بیمارستانی
 • بهره مندی از داده های نظام اطلاعات بیمارستانی برای مدیریت عملکرد و اندازه گیری عملکرد کارکنان و پزشکان
 • ارتقاء بهره مندی از داده ها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات و مدیریت واقعی هزینه ها
 • ثبت مستندات بکارگیری و کاربرد فن آوریهای دارویی و تجهیزاتی در بیمارستانها و نیز پروسیجرهای بالینی
 • یکپارچگی در ثبت و پردازش داده های استفاده از منابع بیمارستانی و انسجام آنها در محاسبه هزینه خدمات
 • ارتقاء زیر ساختهای سیستمی استقرار نظامهای اطلاعات بیمارستانی

 

 

واحد بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت:

 

بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت، علاوه بر تامین خدمات پرستاری و پزشکی جامع و با کیفیت، ساختار و فرهنگی سازمان یافته جهت ارتقای سلامت بیماران، همراهان بیمار، کارکنان و جامعه تحت پوشش خود ایجاد می کند و خود را به عنوان یک محیط فیزیکی ارتقاء دهنده سلامت معرفی نموده و به طور فعال با جامعه خود در حال تعامل و مشارکت است. از نظر بیمارستانهای ارتقاء دهنده سلامت، تامین نیازهای فیزیکی- روانی و اجتماعی بیماران دچار بیماری های مزمن وسالمندان، کارکنان بیمارستانها که در معرض استرس های فیزیکی و روانی هستند، تامین نیازهای همگانی و محیطی دارای اهمیت می باشد. درمان بخشی از خدمات این بیمارستانهاست و نگاه سلامت محور جایگزین بیماری محوری گردیده است.

 

 

 

 

 

واحد ارزیابی و مدیریت فنآوری سلامت:

 

امروزه تنوع و فراواني انواع فن آوري سلامتي اعم از داروها، تجهيزات پزشكي و پروتكل هاي درماني و مديريتي دنياي رنگارنگي از گزينه هاي پيشگيري، تشخيصي و درماني را فراروي پزشكان، تصميم گيرندگان و مديران سلامتي گشوده است. دنيايي كه بدون بهره مندي از شواهد روزآمد و دانش بهنگام و بكارگيري طب مبتني بر شواهد  Evidence based medicine ،  انتخاب روشهاي بهينه را براي ما مشكل و گاهي ناممكن مي سازد.

 

عدم تقارن اطلاعات بيماران يا گيرندگان خدمت با پزشكان و پرسنل بهداشتي درماني يا ارائه كنندگان خدمت  (Asymmetric Information) موجب مي گردد، عناوين لوكس ، تبليغات تجاري و قيمت بالاي برخي خدمات ، نياز كاذب را براي آنها القاء نمايد. همچنين گرايش به سود مالي ، ناآگاهي به اطلاعات نوين علمي و فقدان پروتكل هاي درماني مصوب كشوري از عوامل استفاده بيش از حد از برخي خدمات غير هزینه اثربخش و بعضا مضر به حال بيماران و افزايش هزينه هاي غير ضروري تحميلي به بخش سلامت و سبد هزينه خانوار به شمار مي رود.

 

دنياي نوين سلامت رهيافت HTA  يا Health Technology Assessment را براي غلبه بر مشكلات پيشگفت و جلوگيري از عوارض جدي انتخاب ناآگاهانه تكنولوژي هاي جديد و بكارگيري نابجاي آنها در پيش گرفته است. از حدود 25 سال پيش نهادهاي علمي ارزيابي فن آوري سلامت در بيش از 30 كشور دنيا شكــل گرفته است. تا بتـــواند راهنماي تصميم گيران و ارائه دهندگان خدمت در فرآيند تصميم گيري ( Decision making )  باشد.

 

ماموریت اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فن آوری سلامت

 

اقتصاد درمان :

 • بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت منابع مالی ( ساختارها و فرایندهای اقتصادی بیمارستان ها )
 • طراحی شاخص های اقتصاد درمان (کارآیی، بهره وری، تحلیل هزینه)
 • جمع آوری و تحلیل شاخص ها
 • طراحی راهکارهای برون رفت از چالش ها با غلبه بر آنها

 

ارزیابی و مدیریت فن آوری :

 • افق یابی فن آوری های نوین
 • انتقال نتایج ارزیابی فن آوری ها از خارج یا پروژه های وزارتی
 • انجام پروژه های ارزیابی شواهد و مستندات علمی مرتبط با فناوری های جدید با همکاری گروه های مدیریت دانش تشکیل شده در مراکز
 • تعیین استانداردها و رویه های مدیریت تجهیزات
 • تایید نیاز مراکز تابعه به تجهیزات با فناوری بالا
 • انجام پروژه های تدوین گایدلاین های کاربری تجهیزات پزشکی با فناوری بالا با همکاری گروه های مدیریت دانش
 • بررسی و پیاده سازی و ارتقای فناوری های نوین اطلاعاتی - نرم افزاری
 • انجام پروژه های نظام مند سازی فناوری هایی چون مراقبت در منزل، توریسم درمانی و ...

 

تدوین و ابلاغ استانداردهای مدیریتی و بالینی

 • انجام پروژه های تدوین استانداردهای مدیریتی و بالینی
 • انجام پروژه های بررسی سطح استانداردهای کیفی درمان بستری در بخش های مختلف بالینی
 • تعریف شیوه های نظارت بر پیاده سازی استانداردهای کیفی خدمات بستری و پاراکلنیک
 • آموزش استانداردهای بالینی و شیوه ممیزی بالینی  

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانیشهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، ساحتمان حافظ ( وزارت بهداشت سابق )، طبقه ششم

تلفن : 66761059- 021
پست الکترونیک:  treatment@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.