جمعه ٠٨ مرداد ١٤٠٠ - 

1 2 3
 
به پورتال معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خوش آمدید
 
منو اصلی
نظرسنجی
کدام بخش از اطلاعات پورتال را مثبت ارزیابی می کنید؟

روابط عمومی
اطلاع رسانی خبری
خدمات الکترونیکی
به روز رسانی اطلاعات

صفحه اصلي > شرح وظایف واحد آمار و مدارک پزشکی 
 
 

واحد آمار و اطلاع رساني:


تهيه آمارهاي رايج عملكرد و فعاليت مراكز تابعه دانشگاه طبق فرمتهاي استاندارد كشوري شامل دريافت آمارهاي ارسالي از مراكز، كنترل، تصحيح، جمعبندي، تجزيه و تحليل و تلخيص به عنوان آمار كل دانشگاه و به صورت دوره اي (ماهيانه، فصلي، شش ماهه، ساليانه(
-
تهيه گزارشات، نشريات و بولتن هاي آماري در دوره هاي مختلف وارائه آنها به مراجع ذيصلاح (واحدهاي مختلف دانشگاه و وزارت متبوع)

تهيه اطلاعات درماني مورد نياز  به صورت مقطعي، موردي و دوره اي مختلف طبق فرمتهاي مورد نياز بودجه و تشكيلات دانشگاه، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان و كشور، نظام پزشكي، مديريت كل بازرسي كشور

تهيه  گزارشات تحليلي آماري و اطلاع رساني به مراجع ذيصلاح و بازخورد به واحدهاي تابعه
- اجراي طرحهاي كشوري آمارگيري از جمله اطلاعات پزشكان  و دندانپزشكان و اجراي فاز يك ماده 193 از برنامه پنجساله سوم توسعه و 89 از برنامه چهارم توسعه، تسهيلات بهداشتي و درماني، ثبت مرگ ومير و ...

- برقراري نظام آمارو اطلاعات بيمارستانهاي تحت پوشش غير دانشگاهي

- هماهنگي و نظارت در خصوص ارسال آمارهاي بهداشتي از بيمارستانهاي تحت پوشش

- ارائه بازخورد اطلاعاتي (Feed back)  از فعاليت واحدها جهت مقايسه وساير بهره برداريهاي لازم

 - تهيه جزوه هاي آموزشي و بسته هاي آموزشي آمار و شاخصهاي بهداشتي و درماني و ساير موارد و موضوعات مطروحه

- برگزاري كارگاههاي آموزشي براي پرسنل رده هاي مختلف واحدهاي تحت پوشش ازجمله ثبت علل مرگ و مير، تهيه و كاربرد شاخص هاي بهداشتي و درماني و تعاريف آماري و آموزشهاي انفرادي و موردي

تدوين روشهاي آماري و پردازش و مديريت اطلاعات صحيح بر اساس اصول علمي و حرفه اي جهت استخراج و توليد اطلاعات و شاخصهاي قابل استفاده جهت برنامه ريزي و مديريت بخش درمان و ساير بهره برداريهاي لازم

- اصلاح نظامهاي آماري و گردش اطلاعاتي

 

واحد مدارك پزشكي:

            
1- نظارت برعملكرد بخشها و ادارات مدارك پزشكي كليه  واحدهاي تحت پوشش

2- ارزشيابي بخشهاي مدارك پزشكي و مديريت اطلاع رساني در بيمارستانهاي تحت پوشش
3- توزيع نيروي انساني آمارو مدارك پزشكي بر اساس بررسيهاي كارشناسانه اعم از طرحي، استخدامي، انتقالي و غيره و جابجائي نيروها

4- ارائه گزارشهاي كارشناسي درزمينه نياز سنجي ومنابع انساني و...

5- بررسي، تحقيق و اعلام نظر كارشناسي و مشاوره در خصوص انواع فعاليتهاي بخشهاي مدارك پزشكي – پاسخ كارشناسي به استعلامها

6- ارائه پيشنهادات در جهت تدوين استانداردهاي حرفه اي

7- انجام طرحهاي تحقيقاتي وساماندهي روشهاي كار، تجهيزات، نيروي انساني، فضا و مكان بخشهاي مدارك پزشكي، فرآيند هاي چرخه بيمار (پذيرش و ترخيص)در بيمارستانها ايجاد سيستم هاي  بانكهاي اطلاعاتي بيماريها و جراحيها و....

8- برگزاري كارگاههاي آموزشي در مراكز تحت پوشش و ستاد معاونت براي مثال درموضوعات زير:

مسائل و ابهامات قانوني و حقوق بيماران

مستند سازي اقدامات پزشكي و كميت و كيفيت گزارشات و مستندات مثل پرونده هاي پزشكي، صدور گواهي فوت و...

اصول تشخيص نويسي

طبقه بندي بين المللي بيماريها وجراحيها

بهداشت روان و رفتار متقابل براي گروههاي مختلف ارائه دهنده خدمات پذيرش و...

ساير كارگاهها بر حسب نياز

جنبه هاي مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

- انجام كار كارشناسي در سيستم هايHIS بيمارستانها و ساير واحدهاي بهداشتي درماني

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانیشهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، ساحتمان حافظ ( وزارت بهداشت سابق )، طبقه ششم

تلفن : 66761059- 021
پست الکترونیک:  treatment@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.