×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/12/20 - 09:05
  • : 137
  • : 124
  • : کمتر از یک دقیقه
با حضور معاون درمان دانشگاه :

آخرین کمیسیون ماده 20 صدورپروانه های موسسات پزشکی برگزار شد

آخرین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ صدورپروانه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه با حضور معاون درمان دانشگاه تشکیل شد.

آخرین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ صدورپروانه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه با حضور معاون درمان دانشگاه تشکیل شد

آخرین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ صدورپروانه‌های موسسات پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه با حضور معاون درمان دانشگاه تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در کمیسیون اداره صدور پروانه‌ها که با حضور دکتر رضا زندی معاون درمان دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، 163 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این نشست پرونده‌های متقاضیان صدور موافقت اصولی، صدور پروانه بهره‌ برداری، تغییر مسئول فنی، تغییر مکان، تغییر نام، تغییر ساعات فعالیت موسسه مطرح شد  و پس از بحث و تبادل نظر اعضا با کلیه پرونده‌های مطرح شده موافقت شد.

 

همچنین نظرات اعضای کمیسیون درمورد پرونده‌های مطرح شده در سامانه صدور پروانه ها،   ثبت و فرایند مورد درخواست متقاضی طبق روال انجام می‌شود.

 

گغتنی است معاون درمان دانشگاه در خاتمه کمیسیون ماده با اهدا لوح تقدیر از زحمات و تلاش‌های اعضا کمیسیون تشکر و قددرانی کرد.

  • : داخلی معاونت درمان
  • : 124377

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست