×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست اداره : دکتر مریم سید جوادی

 

مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

مناطق شهرداری: 1-3-4-7-8-12-13-14- 15 ( ضلع شمالی بزرگراه بعثت )

شهرستانهای: ورامین، پیشوا، پاکدشت، قرچک، شریف آباد، رودهن، پردیس، دماوند، فیروزکوه

 

شرح وظایف اداره:

  1. صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی
  2. صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  3. پذیرش درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  4. صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  5. تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  6. صدور مجوز فعالیت دفاتر کار شامل: بهداران تجربی دندان، کمک دندانپزشکان تجربی، لابراتوار پروتزهای دندان
  7. پذیرش در خواست موسسات پزشکی و پیراپزشکی در خصوص تغییر مسئول فنی، تغییر نام موسسه، تغییر مکان موسسه، تغییر ساعات فعالیت موسسه، افزایش یا کاهش تعداد موسسین، افزایش واحد درمانی سرپایی در درمانگاه ها و افزایش بخش یا تخت بستری در بیمارستان ها
  8. برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه در خواست های موضوع بند (5  (
  9. تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسیس

ادامه مطلب

 

دستورالعمل های صدورپروانه ها

 

فرایندهای صدورپروانه ها

     

فرم های صدورپروانه ها

 

اطلاعیه صدورپروانه - موافقت اصولی

     

سامانه صدورپروانه

 

 

راهنمای سامانه صدورپروانه

     
 

سوالات رایج صدورپروانه ها

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست