×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مدیر : دکتر سید محمدرضا یثربی

 

شرح وظایف :

  • نظارت بر آزمایشگاه های پزشکی
  • صدور پروانه های قانونی
  • آموزش
  • ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و استعلام ها
  • مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات آزمایشگاهی
  • مدیریت ارزیابی  کیفیت و  عملکرد وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی
  • مدیریت ارزیابی  کیفیت و  عملکرد وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی
  • اطلاع رسانی و ابلاغ کلیه قوانین، ضوابط و مقررات، استانداردها، بخش نامه ها وزارت متبوع به آزمایشگاه های تحت پوشش

مشروح وظایف مدیریت را از اینجا مشاهده کنید.

 

 
   
 
     
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست