×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارشناس: دکتر سیده وجیهه میرابوطالبی

 

شرح وظایف و مسئولیت ها:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 با ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی و دانشکده‌های طب سنتی، دروازه‌های ورود به عرصه قانونمند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طب سنتی را به روی پرورش یافتگان و دانش آموختگان گشود تا ضمن احیاء، در جهت حفظ و تأمین سلامت جامعه از این میراث کهن در کنار طب رایج بهره‌برداری شود.

برای افزایش کارایی فعالیت های انجام شده، و ارتباط مستقیم و نزدیک تر با دانشکده های طب ایرانی و دانش آموختگان، دفاتر طب ایرانی در سال 1395 در معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی، شروع به کار کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز از این امر مستثنی نبوده، و دفتر طب ایرانی در این دانشگاه، زیر مجموعه واحد خدمات تعالی بالینی شروع به فعالیت کرده است.

 

شرح وظایف طب ایرانی

برنامه ها، راهبردها و سندهای ملی طب ایرانی

برنامه کاری مراکز طب ایرانی در بیمارستان ها

 

 
   
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست