×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

افتتاحیه اولین مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اولین مرکز بازیابی و احیا تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با هدف بهره مندی از ظرفیت‌های سرمایه‌ای در حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه راه اندازی شد.

 

مرکز بازسازی و احیای تجهیزات پزشکی با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه، اعضای هیات رئیسه دانشگاه، دکتر رضا زندی معاون درمان و جمعی از مدیران و مسئولین وزارتی و دانشگاهی افتتاح شد.

 

افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی افتتاحیه مرکز بازیابی و خدمات پیشرفته تجهیزات پزشکی
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست