×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بازدید مسئولان حوزه سلامت و کشوری از غرفه دانشگاه

حضور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته برای ارایه ظرفیت‌های گردشگری سلامت با بازدید مسئولان حوزه سلامت از جمله دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، انسیه خزعلی معاون أمور زنان و خانواده رئیس جمهور، علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از مدیران و مسئولان نظام سلامت همراه بود.

غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علو غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی غرفه گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست