×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه جوانی جمعیت به روابط تصویر - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قانون جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 45 مرکز زایمانی با انواعی از زایمان طبیعی بی درد اجرا می شود

خانواده رکن اساسی جامعه است و زنان به عنوان محوراصلی خانواده در تامین سلامت این رکن مهم نقش ویژه‌ای بر عهده دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جامعه  پویا و سعادتمند، برخورداری از جمعیت جوان می‌باشد و نقش کلیدی زن در تولید مثل و بقای نسل بر هیچ کس پوشیده نیست.

 

زایمان طبیعی بخصوص زایمان طبیعی بی‌درد از بیش از سه دهه پیش در اغلب کشورهای پیشرفته به دلیل عوارض ناشی از بی‌هوشی و جراحی سزارین، متداول شده است.

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همگام با قانون جوانی جمعیت جهت توسعه هر چه بیشتر این مهم و با عنایت به نقش زایمان طبیعی بی درد در خوشایند سازی زایمان و رقم خوردن تجربه ایی خوشایند برای مادر و حمایت هر چه بیشتر و تشویق به تجربه مجدد زایمان درچهل و پنج مرکز زایمانی خود انواعی از زایمان طبیعی  بی درد را اجرا و به جدیت رصد میکند.

کلمات کلیدی

تصاویر

برنامه جوانی جمعیت

فیلم‌ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست