×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نقش ماماها در ارتقای سلامت جامعه بی بدیل است

معاون درمان دانشگاه در بزرگداشت روز جهانی ماما، نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه را بی بدیل دانست

معاون درمان دانشگاه در بزرگداشت روز جهانی ماما، نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه را بی بدیل دانست.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون درمان دانشگاه در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما که با هدف قدردانی از جایگاه ماما برگزار شد، اظهار کرد: حرفه مامایی از گذشته های دور تا به امروز همیشه جایگاه ارزنده یی داشته و عشق و محبت بخش جداشدنی این شغل مقدس است.

بزرگداشت روز جهانی ماما بزرگداشت روز جهانی ماما بزرگداشت روز جهانی ماما نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه نقش پررنگ ماماها در ارتقای سلامت جامعه تقدیر از ماماهای نمونه در روز جهانی ماما تقدیر از ماماهای نمونه در روز جهانی ماما تقدیر از ماماهای نمونه در روز جهانی ماما تقدیر از ماماهای نمونه در روز جهانی ماما تقدیر از ماماهای نمونه در روز جهانی ماما
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست