×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 دستورالعمل اجرایی آئین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

 

-        آئینن نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین / دانلود فایل

-        آئین نامه جایگزینی پرستاران مرخصی زایمان / دانلود فایل

 

دستورالعمل های درمان سکته حاد قلبی و مغزی ( کد 247 و 724 ) :

 

-             دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( کد 247 ) / دانلود فایل

-             شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی / دانلود فایل

-             شناسنامه استانداردسازی بخش مراقبت ویژه سکته مغزی ( SCU ) / دانلود فایل

-             شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزی / دانلود فایل

-             ضوابط و قواعد یکسان مراکز ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمت بخش های ویژه سکته مغزی / دانلود فایل

 

 

آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری :

 

-        مجموعه مباحث قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت / دانلود فایل

-        آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت / دانلود فایل

 

ابلاغ گازهای طبی

 

-        حداقل الزامات ایمنی در استفاده از گازهای طبی / دانلود فایل

-        رنگ سیلندرهای گاز طبی / دانلود فایل

 

دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان

 

-        نامه ابلاغ اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان / دانلود فایل

-        چهارچوب اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش درمان / دانلود فایل

-        چهارچوب اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت / دانلود فایل

 

 

دستورالعمل های دوره کمک پرستاری

 

-        تفاهم نامه همکاری ما بین معاونت درمان دانشگاه و جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی / دانلود فایل

-        ابلاغ به مراکز جهت تکمیل دوره کمک بهیاری / دانلود فایل

-        نهادهای مجاز برگزار کننده دوره کمک پرستاری / دانلود فایل

-        برنامه آموزشی و ضوابط دوره بهیاری / دانلود فایل

-        برنامه آموزشی آئین نامه دوره کمک پرستاری ( بهیاری یکساله ) / دانلود فایل

-        شیوه نامه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی کمک پرستاری ( بهیاری یکساله ) / دانلود فایل

-        دستورالعمل و ضوابط طرح و رنگ لباس فراگیران دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله / دانلود فایل

-        فرم قرارداد همکاری آموزشی جهت دوره بهیاری یکساله / دانلود فایل

 

راهنماهای ایمنی بیمار

 

-        راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار / دانلود فایل

-        دستورالعمل تزریقات ایمن / دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با هشدار بالا / دانلود فایل

-        راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار / دانلود فایل

-        راهنمای جراحی ایمن / دانلود فایل

-        راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات / دانلود فایل

-        راهنمای شناسایی صحیح بیماران / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها / دانلود فایل

-        دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها( ویرایش سوم 95 ) / دانلود فایل

-        راهنمای پیشگیری از زخم فشاری/ دانلود فایل

-        راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه / دانلود فایل

-        الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی پروسیجرهای تهاجمی / دانلود فایل

-        بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار / دانلود فایل

-        داروهای حیات بخش و ضروری / دانلود فایل

 

گایدلاین های پرستاری

 

   راهنمای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد

-        ویژه قلبی ( CCU ) / دانلود فایل

-        اقدامات عمومی در پرستاری / دانلود فایل

-        پرستاری در بحران / دانلود فایل

-        چشم، گوش و حلق و بینی / دانلود فایل

-        سالمندان / دانلود فایل

-        سرطان / دانلود فایل

-        سیستم اعصاب و روان اختلال در تعاملات اجتماعی / دانلود فایل

-        سیستم اعصاب و روان افزایش ICP / دانلود فایل

-        سیستم پوست / دانلود فایل

-        سیستم تنفس / دانلود فایل

-        سیستم عضلانی اسکلتی / دانلود فایل

-        سیتم غدد ترشحه داخلی / دانلود فایل

-        سیستم قلب و عروق / دانلود فایل

-        سیستم گوارش / دانلود فایل

-        مایعات و الکترولیت ها / دانلود فایل

-        مراقبت های پرستاری اورژانس / دانلود فایل

 

 

بخش اورژانس :

 

-        دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس / دانلود فایل

-        ابلاغ ساماندهی بخش اورژانس بیمارستان های شهر تهران

                           ابلاغ معاونت درمان دانشگاه / دانلود فایل

                           ابلاغ معاونت درمان وزارت متبوع / دانلود فایل                                      

                            پیوست ابلاغ / دانلود فایل

-        استانداردهای مراقبت از نوزادان در بخش NICU / دانلود فایل

-        آئین نامه استاندارد دارویی بخش اورژانس ( نسخه ششم - بهمن 97 ) / دانلود فایل

-        راهنمای استفاده از دستگاه الکتروشوک / دانلود فایل

-        دستورالعمل استاندارد داروهای ضروری و ترجیحی در آموبلانس های تیپ A، B، C / دانلود فایل

-        شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی / دانلود فایل

-        پذیرش و درمان بی قید و شرط بیماران اورژانسی / دانلود فایل

 

کنترل عفونت

 

- دستورالعمل استریلیزاسیون با سرعت بالا یا فوری / ویرایش اول 1402 / دانلود فایل

-   دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / اتاق عمل (بخش اول ) / دانلود فایل

-    دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / اتاق عمل (بخش دوم ) / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / احتیاطات استاندارد / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / استریلیزاسیون ( بخش اول ) / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / استریلیزاسیون ( بخش دوم ) / دانلود فایل

 دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / اصول کنترل عفونت در واحدهای آندوسکوپی و برونکوسکوپی و بعضی بخش های دیگر / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / پیشگیری از عفونت های بیمارستانی / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / مدیریت مواجهه با خون و ترشحات بیمار در مراکز درمان / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / شستشو و ضدعفونی سطوح و ابزار / دانلود فایل

دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / پیشگیری و کنترل عفونت در دندانپزشکی / دانلود فایل

-  دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / اصول جمع آوری، حمل، شستشوی و نگهداری ملافه و البسه / دانلود فایل

-   دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت / راهنمای نحوه استفاده از ماسک N95 در مراکز درمانی / دانلود فایل  

-  ابزار ارزیابی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت / دانلود فایل

دستورالعمل اتوکلاو رومیزی / دانلود فایل

-  دستورالعمل استریلیزاسیون فوری / دانلود فایل

-  راهنمای کشوری نظام  مراقبت عفونت های بیمارستانی / دانلود فایل

-  راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران/ دانلود فایل

-  روش صحیح شستشوی دست ها / دانلود فایل

-  دستورالعمل اندازه گیزی میزان رعایت بهداشت دست / دانلود فایل

-  تعاریف عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی / دانلود فایل

-  سامانه مراقبت از عفونت های بیمارستانی / راهنمای کاربردی / قسمت اول / دانلود فایل

-  جدول مخرج های آماری جهت محاسبه شاخص های عفونت / دانلود فایل

 

نظام برنامه مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه :

 

      -        خلاصه راهنما و دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور / دانلود فایل

      -         راهنمای سامانه نظام مراقبت مرگ 1-59 ماهه / دانلود فایل 

 

 

سایر :

      -       دستورالعمل ارائه مراقبت به روش موردی ( بهمن 96 ) / دانلود فایل

      -       دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاری ( بهمن ماه 96 ) / دانلود فایل

      -       ابلاغ راهکارهای کوتاه مدت رفع کمبود کادر پرستاری / دانلود فایل

      -       ابلاغ دستورالعمل احیاء/ دانلود فایل

      -       قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه پرستاری ( ویژه دانشجویان ترم 7 و 8 کارشناسی پرستاری ) / دانلود فایل

      -       طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه ههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی / دانلود فایل

      -       استانداردهای حرفه یی و مراقبتی پرستاری / دانلود فایل

      -       بخشنامه کنترل اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی -مهر 93 / دانلود فایل

      -       صلاحیت حرفه یی / دانلود فایل

      -       آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل / دانلود فایل

      -       یکسان سازی و رفع برخی ابهامات اجرای ضوابط و روش های اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته / دانلود فایل

      -       مقررات مربوط به لاک و ناخن / دانلود فایل

      -       دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده / دانلود فایل

      -       رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران / دانلود فایل

      -       شرح وظایف جامع سطوح و رده های پرستاری ( مدیریتی، عمومی، تخصصی و اولیه ) / دانلود فایل 

      -       راهنما و فرم ارزیابی اولیه بیماران / ( اردیبهشت 97 ) / دانلود فایل

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست