×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

- وبینار ویروس های تنفسی نوظهور covid-19 / تاریخ برگزاری: 27 آبان ماه 1399 / معاونت درمان / دانلود فایل

- کنفرانس علمی اصول آموزش به بیمار / تاریخ برگزاری : 13 مردادماه 97 / بیمارستان مسیح دانشوری - / دانلود فایل

- سمپوزیوم یک روزه اصول پیشگیری و کنترل عفونت / تاریخ برگزاری:  یکشنبه 12 اردیبهشت سال 96 / دانلود فایل

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست