×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره نظارت و بازرسی

 

یکی از مهمترین وظایف مدیریت امر نظارت است.در این میان نظارت بر سیستم های درمانی با توجه به مشتری ارزشمندی که مهمترین موجودی خود، یعنی جان خود را در اختیار سیستم درمانی قرار داده است اهمیت دو چندانی پیدا می کند. عمده فعالیت اداره نظارت و بازرسی کمک به پیشبرد اهداف نظام سلامت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نظام سلامت کشور می باشد.کلان شهر تهران به دلایل عدیده، جایگاه بارزی در عرصه بین الملل و نیز در بین شهرهای ایران دارد و به دلیل گستردگی بیش از حد و جمعیت بالای ساکن و شاغل در آن دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی خاصی می باشد که عدم نظارت مناسب بر مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در آن می تواند وقایع ناگواری را به دنبال داشته باشد. ادامه مطلب ...

 

   
         
     
       
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست