×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

استاندارد خدمت درمان مصرف آسیب رسان و و ابستگی به الکل در واحدهای سرپایی  ( تیر 99 ) / دانلود فایل 

تجمیع مصوبات کمیسیون ماده 31 - مراکز درمان سوء مصرف مواد در نه ماهه نخست سال 97( دی ماه 97 ) / دانلود فایل 

آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد / دانلود فایل

بخشنامه مراکز / دانلود فایل

لزوم اجرای تعرفه (نامه وزارت متبوع)

بخشنامه درمان وابستگی به مواد مخدر با تنتور ایپیوم

بخشنامه مسمومیت اتفاقی در کودکان با متادون

الزامات درمان وابستگی به مواد محرک در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب

 

پروتکل ها:

 

پروتکل درمان با تنتور اوپیوم / ( مهر 97 ) / دانلود فایل

نظام مراقبت در مسمومیت با سرب / ( مهر 97 ) / دانلود فایل

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون( جدید )

ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست ( درمان با بوپرنورفین )

آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، تولد( هنگام زایمان)، شیردهی و نوزادی

راه اندازی درمان به کمک آگونیست (تنتور ایپیوم- اپی تینک ) و ارزیابی نتایج دراز مدت آن

راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد

راهنمای درمان مسمومیت با متانول

راهنمای مداخلات روان شناختی در درمان سرپایی اختلال مصرف مواد محرک (براساس مدل ماتریکس)

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست