×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه آشنایی با مکمل های تغذیه حمایتی در بخش مراقبت های ویژه / بیمارستان شهدای تجریش / 23 خرداد 1402 / دانلود فایل

کارگاه سمینار تغذیه و رژیم درمانی در بیماران دیابتی / 14 و 15 دی ماه 95 /

                             دکتر حسین ایمانی / شیوع دیابت، عوارض و معیارهای غربالگری / دانلود فایل

                             دکتر حسین ایمانی/ رژیم درمانی بصورت کاربردی در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی / دانلود فایل

                             دکتر فاطمه السادات امیری/ انواع دیابت، پاتوفیزیولوژی و معیارهای تشخیص / دانلود فایل

                             دکتر فاطمه السادات امیری/ اصول رژیم درمانی در دیابت نوع 1 و 2 / دانلود فایل

                                     

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست