×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرپرست مولفان : دکتر محسن وزیریان / پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست /ویرایش دوم / زمستان 84 - دانلود کتاب

-    ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست ( درمان با بوپرنورفین) / اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد / بهار 85 - دانلود کتاب

 

نگارش : دکتر آذرخش مکری / برگرفته از یافته های اولیه طرح کشوری راه اندازی درمان به کمک آگونیست ( تنتور ایپیوم - اپی تینک ) و ارزیابی نتایج دراز مدت آن / مرکز ملی مطالعات اعتیاد / مهر ماه 90 - دانلود کتاب

 

گروه مولفان / راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، تولد (هنگام زایمان)، شیردهی و نوزادی / دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانلود کتاب

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست